A Harfi İçeren Toplam 514 Kategori Başlığı Var

Aba altında er yatar Atasözü Anlamı Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene Atasözü Anlamı Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz Atasözü Anlamı Aba vakti yaba, yaba vakti aba Atasözü Anlamı Abanın kadri yağmurda bilinir Atasözü Anlamı Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez Atasözü Anlamı Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu Atasözü Anlamı Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Atasözü Anlamı Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke'de bulunur Atasözü Anlamı Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Atasözü Anlamı Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş Atasözü Anlamı Abdala malum olur Atasözü Anlamı Abdalın dostluğu köy görünceye kadardır Atasözü Anlamı Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır Atasözü Anlamı Abdalın yağı çok olursa gah (hem) borusuna çalar (sürer), gah (hem) gerisine Atasözü Anlamı Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz Atasözü Anlamı Aç aç ile yatınca, arada dilenci doğar Atasözü Anlamı Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Atasözü Anlamı Aç anansa da kaç Atasözü Anlamı Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av olmaz Atasözü Anlamı Aç aslandan tok domuz yeğdir Atasözü Anlamı Aç ayı oynamaz Atasözü Anlamı Aç bırakmaz hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Atasözü Anlamı Aç dışarı, çıplak içeri kaçar Atasözü Anlamı Aç domuz darıdan çıkmaz Atasözü Anlamı Aç doymam, tok acıkmam sanır Atasözü Anlamı Aç elini kara sokar Atasözü Anlamı Aç esner, aşık gerinir Atasözü Anlamı Aç gezmekten tok ölmek yeğdir Atasözü Anlamı Aç gözünü, açarlar gözünü Atasözü Anlamı Aç ile dost olayım diyen, peşin karnını doyursun Atasözü Anlamı Aç ile eceli gelen söyleşir Atasözü Anlamı Aç karın katık istemez, uyku yastık istemez Atasözü Anlamı Aç köpek fırın duvarını deler Atasözü Anlamı Aç kurt aslana saldırır Atasözü Anlamı Aç kurt bile komşusunu dalamaz Atasözü Anlamı Aç kurt yavrusunu yer Atasözü Anlamı Aç ne yemez, tok ne demez Atasözü Anlamı Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır Atasözü Anlamı Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür) Atasözü Anlamı Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz Atasözü Anlamı Aç yanından kaç Atasözü Anlamı Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış Atasözü Anlamı Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da Atasözü Anlamı Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Atasözü Anlamı Acele giden, ecele gider Atasözü Anlamı Acele ile menzil alınmaz Atasözü Anlamı Acele işe şeytan karışır Atasözü Anlamı Acele işin sonucu nedamet (pişmanlıktır) Atasözü Anlamı Acele yürüyen yolda kalır Atasözü Anlamı Aceleci sinek süte düşer Atasözü Anlamı Acemi katır kapı önünde yük indirir Atasözü Anlamı Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına Atasözü Anlamı Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini Atasözü Anlamı Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş Atasözü Anlamı Acı acıyı keser (bastırır) Atasözü Anlamı Acı acıyı keser, su sancıyı Atasözü Anlamı Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden (ininden) çıkarır Atasözü Anlamı Acı patlıcanı kırağı çalmaz Atasözü Anlamı Açık ağız aç kalmaz Atasözü Anlamı Açık yaraya tuz ekilmez Atasözü Anlamı Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır Atasözü Anlamı Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır Atasözü Anlamı Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler Atasözü Anlamı Acıklı (dertli) başta akıl olmaz Atasözü Anlamı Acıkmış kudurmuştan beterdir Atasözü Anlamı Açılan solar, ağlayan güler Atasözü Anlamı Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) Atasözü Anlamı Açın imanı olmaz Atasözü Anlamı Açın karnı doyar, gözü doymaz Atasözü Anlamı Açın koynunda ekmek durmaz Atasözü Anlamı Açın kursağına çörek dayanmaz Atasözü Anlamı Açın uykusu gelmez Atasözü Anlamı Acından kimse ölmemiş Atasözü Anlamı Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Atasözü Anlamı Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış Atasözü Anlamı Açlık sofuluğu bozar Atasözü Anlamı Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna Atasözü Anlamı Açtırma kutuyu söyletme kötüyü Atasözü Anlamı Ada bana, adayım sana Atasözü Anlamı Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz Atasözü Anlamı Adam adam denmekle adam olmaz Atasözü Anlamı Adam adam, pehlivan başka adam Atasözü Anlamı Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu Atasözü Anlamı Adam adama gerek olur Atasözü Anlamı Adam adama her daim muhtaç (gerek olur) Atasözü Anlamı Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (adam adama yük olmaz) Atasözü Anlamı Adam adamdan korkmaz, utanır (hatır sayar) Atasözü Anlamı Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu Atasözü Anlamı Adam adamı bir kere aldatır Atasözü Anlamı Adam adamın şeytanı Atasözü Anlamı Adam ahbabından bellidir Atasözü Anlamı Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke'ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? Atasözü Anlamı Adam (insan) eti (yükü) ağırdır Atasözü Anlamı Adam iş başında belli olur Atasözü Anlamı Adam kıymetini adam bilir Atasözü Anlamı Adam öküz derdinde, gelin sakız derdinde Atasözü Anlamı Adam olacak çocuk bokundan belli olur Atasözü Anlamı Adam olana bir söz yeter Atasözü Anlamı Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile Atasözü Anlamı Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur Atasözü Anlamı Adamak kolay, ödemek güçtür Atasözü Anlamı Adamakla mal tükenmez (bitmez) Atasözü Anlamı Adamın adı çıkacağına canı çıksın Atasözü Anlamı Adamın ahmağı malını över Atasözü Anlamı Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındı Atasözü Anlamı Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş Atasözü Anlamı Adamın iyisi alışverişte belli olur Atasözü Anlamı Adamın iyisi iş başında belli olur Atasözü Anlamı Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola Atasözü Anlamı Adamın yere bakanından, suyun sessiz (yavaş) akanından kork (suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork) Atasözü Anlamı Adı çıkmış dokuza, inmez sekize Atasözü Anlamı Ağa borç eder, uşak harç Atasözü Anlamı Ağaç düşse de yakınına yaslanır Atasözü Anlamı Ağaç kökünden yıkılır Atasözü Anlamı Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar Atasözü Anlamı Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez Atasözü Anlamı Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler) Atasözü Anlamı Ağaç yaş iken eğilir Atasözü Anlamı Ağaca balta vurmuşlar ''sapı bedenimden'' demiş Atasözü Anlamı Ağaca çıkan keçinin dala bakan ağlağı (oğlağı) olur Atasözü Anlamı Ağacı kurt, insanı dert yer Atasözü Anlamı Ağacın kurdu içinde olur Atasözü Anlamı Ağaçtan maşa olmaz Atasözü Anlamı Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla Atasözü Anlamı Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanamaz Atasözü Anlamı Ağanın eli tutulmaz Atasözü Anlamı Ağanın gözü ata tımardır Atasözü Anlamı Ağanın gözü öküzü semiz eder Atasözü Anlamı Ağanın gözü, yiğidin sözü Atasözü Anlamı Ağanın malı çıkar, uşağın canı Atasözü Anlamı Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez Atasözü Anlamı Ağası güçlü olanın kulu asi olur Atasözü Anlamı Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Atasözü Anlamı Ağır basar, yeğni kalkar Atasözü Anlamı Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır Atasözü Anlamı Ağır kazan geç kaynar Atasözü Anlamı Ağır ol, batman gel Atasözü Anlamı Ağır ol (otur) ki bey (ağa, molla) desinler Atasözü Anlamı Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz) Atasözü Anlamı Ağır yongayı yel kaldırmaz Atasözü Anlamı Ağız yer, yüz utanır Atasözü Anlamı Ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın Atasözü Anlamı Ağlama ölü için, ağla diri için Atasözü Anlamı Ağlamakla yar ele girmez Atasözü Anlamı Ağlamayan çocuğa meme vermezler Atasözü Anlamı Ağlar gözden, sahte sözden sakın Atasözü Anlamı Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar Atasözü Anlamı Ağlatan gülmez Atasözü Anlamı Ağlayanın malı gülene hayır etmez Atasözü Anlamı Ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı Atasözü Anlamı Ağrımayan başın, sargıya ihtiyacı yoktur Atasözü Anlamı Ağrısız baş mezarda gerek (olur) Atasözü Anlamı Ağustosta beyni kaynayanın kışın kazanı kaynar Atasözü Anlamı Ağustosta gölge kovan, zemhiride karnını ovar Atasözü Anlamı Ağustosun yarısı yaz, yarısı kış Atasözü Anlamı Ah alan onmaz Atasözü Anlamı Ah yerde kalmaz Atasözü Anlamı Ahali isterse padişahı tahttan indirir Atasözü Anlamı Ahlatın iyisini ayılar yer Atasözü Anlamı Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez Atasözü Anlamı Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır Atasözü Anlamı Ahmak iti yol kocatır Atasözü Anlamı Ahmak (şaşkın) misafir ev sahibini ağırlar Atasözü Anlamı Ak akçe kara gün içindir Atasözü Anlamı Ak curun akmazsa kara curun kol gibi Atasözü Anlamı Ak göt geçit başında belli olur Atasözü Anlamı Ak gün ağartır, kara gün karartır Atasözü Anlamı Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır Atasözü Anlamı Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır Atasözü Anlamı Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur Atasözü Anlamı Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır Atasözü Anlamı Ak koyunun kara kuzusu da olur Atasözü Anlamı Ak şeker, kara şeker, bir damar soya çeker Atasözü Anlamı Akacak kan damarda durmaz Atasözü Anlamı Akan çay her zaman kütük getirmez Atasözü Anlamı Akan su yosun (pislik) tutmaz Atasözü Anlamı Akan suya inanma, el oğluna güvenme Atasözü Anlamı Akara kokara bakma, çuvala girene bak Atasözü Anlamı Akarsu çukurunu kendi kazar (doldurur) Atasözü Anlamı Akarsuya inanma, eloğluna dayanma Atasözü Anlamı Akça akıl öğretir, don yürüyüş Atasözü Anlamı Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın (bahçenin) iyisi eve yakın olan Atasözü Anlamı Akçesi ucuz olanın kendisi kıymetli olur Atasözü Anlamı Akı karası geçitte belli olur Atasözü Anlamı Akıl adama sermaye Atasözü Anlamı Akıl akıldan üstündür Atasözü Anlamı Akıl için yol (tarik) birdir Atasözü Anlamı Akıl ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz Atasözü Anlamı Akıl kişiye (adama) sermayedir Atasözü Anlamı Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter, ne yaşta Atasözü Anlamı Akıl olmayınca ne yapsın sakal? Atasözü Anlamı Akıl ortak ortak, mal ortağı kaypak Atasözü Anlamı Akıl para ile satılmaz Atasözü Anlamı Akıl verme para ver Atasözü Anlamı Akıl yaşta değil baştadır Atasözü Anlamı Akıl yiğide sermayedir Atasözü Anlamı Akılları pazara çıkartmışlar, herkes (yine) kendi aklını beğenmiş (almış) Atasözü Anlamı Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır (deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun) Atasözü Anlamı Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir Atasözü Anlamı Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır Atasözü Anlamı Akıllı köprü arayıncaya dek (kadar), deli suyu geçer Atasözü Anlamı Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını Atasözü Anlamı Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi Atasözü Anlamı Akıllı, söylemeden (önce) düşünür, akılsız düşünmeden söyler Atasözü Anlamı Akıllıyı arkada tutma, akılsızı klavuz etme Atasözü Anlamı Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker Atasözü Anlamı Akılsız iti (köpeği) yol kocatır Atasözü Anlamı Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı Atasözü Anlamı Akıntıya (karşı) kürek çekilmez Atasözü Anlamı Akla gelmeyen (akla gelen) başa gelir Atasözü Anlamı Aklın yolu birdir Atasözü Anlamı Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama Atasözü Anlamı Akmasa da damlar Atasözü Anlamı Akraba (dost) ile ye, iç, alışveriş etme Atasözü Anlamı Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini Atasözü Anlamı Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz Atasözü Anlamı Akşam ise yat, sabah ise git Atasözü Anlamı Akşam oldu kon, sabah oldu göç Atasözü Anlamı Akşama karşı gitme, tana karşı yatma Atasözü Anlamı Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir) Atasözü Anlamı Aktan kara kalktı mı? Atasözü Anlamı Al elmaya taş atan çok olur Atasözü Anlamı Al giyinen alınır Atasözü Anlamı Al gömlek gizlenemez Atasözü Anlamı Al gününde al; ver gününde ver Atasözü Anlamı Al ile arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz Atasözü Anlamı Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur) Atasözü Anlamı Al kibar kızını, işlerin bulana bulana, al çitak kızını gezsin eylene eylene Atasözü Anlamı Al (kırmızı) giyen aldanmaz Atasözü Anlamı Al malın iyisini, çekme (sonra) kaygısını Atasözü Anlamı Ala bakan iki bakar Atasözü Anlamı Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz Atasözü Anlamı Alacağın olsun da alakargada olsun Atasözü Anlamı Alacakla verecek (borç) ödenmez Atasözü Anlamı Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay Atasözü Anlamı Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konur Atasözü Anlamı Alçak yer yiğidi hor gösterir Atasözü Anlamı Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır Atasözü Anlamı Aleme cellat lazım; senin olman ne lazım? Atasözü Anlamı Alet işler, el övünür Atasözü Anlamı Alim unutmuş, kalem unutmamış Atasözü Anlamı Alın yazısı değişmez Atasözü Anlamı Alında yazılı olan başa gelir Atasözü Anlamı Alışmadık götte don durmaz Atasözü Anlamı Alışmış kudurmuştan beterdir Atasözü Anlamı Alışmış kursak, bulamacı ister Atasözü Anlamı Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir Atasözü Anlamı Allah bilir ama kul da sezer Atasözü Anlamı Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar Atasözü Anlamı Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir Atasözü Anlamı Allah dağına göre kar verir (verir kışı) Atasözü Anlamı Allah doğrunun yardımcısıdır Atasözü Anlamı Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Atasözü Anlamı Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur Atasözü Anlamı Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar Atasözü Anlamı Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz Atasözü Anlamı Allah'ın ondurmadığını; Peygamber sopa ile kovar Atasözü Anlamı Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken kırar dişini Atasözü Anlamı Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış Atasözü Anlamı Allah kulundan geçmez Atasözü Anlamı Allah kulunu kısmeti ile yaratır Atasözü Anlamı Allah namerde muhtaç etmesin Atasözü Anlamı Allah sabırlı kulunu sever Atasözü Anlamı Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Atasözü Anlamı Allah sevdiğine dert verir Atasözü Anlamı Allah son gürlüğü versin Atasözü Anlamı Allah'tan umut kesilmez Atasözü Anlamı Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Atasözü Anlamı Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez Atasözü Anlamı Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir Atasözü Anlamı Allı yelek, pullu yelek; gömlek yok canfes neye gerek? Atasözü Anlamı Alma alı, sat yağızı (satma kırı), bin doruya (ille doru), besle kırı (yağızın da binde biri) Atasözü Anlamı Alma delinin kızını soya çeker Atasözü Anlamı Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste Atasözü Anlamı Alma soysuzun kızını, sürer anası(nın) izini Atasözü Anlamı Almadan vermek, Allah'a mahsus (yaraşır) Atasözü Anlamı Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Atasözü Anlamı Altı olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur Atasözü Anlamı Altın anahtar her kapıyı açar Atasözü Anlamı Altın ateşte, insan mihnette belli olur Atasözü Anlamı Altın eli bıçak kesmez Atasözü Anlamı Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur Atasözü Anlamı Altın leğenin kan kusana ne faydası var? Atasözü Anlamı Altın pas tutmaz Atasözü Anlamı Altın yerde paslanmaz, taş yağmurda ıslanmaz Atasözü Anlamı Altın yere düşmekle pul olmaz Atasözü Anlamı Altının kıymetini sarraf bilir Atasözü Anlamı Aman diyene kılıç kalkmaz (eğilen baş kesilmez) Atasözü Anlamı Amca baba yarısıdır Atasözü Anlamı Amcam dayım, hepsinden aldım payım Atasözü Anlamı An beni bir kozla, o da çürük çıksın Atasözü Anlamı Ana (anne) kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar Atasözü Anlamı Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer? Atasözü Anlamı Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz Atasözü Anlamı Ana ile kız, helva ile koz Atasözü Anlamı Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocada arar Atasözü Anlamı Ana, yürekten yana Atasözü Anlamı Anadan olur daya (dadı), hamurdan olur maya Atasözü Anlamı Anahtar doğruyadır Atasözü Anlamı Analı kuzu, kınalı kuzu Atasözü Anlamı Analık fenalık (kara yamalık) Atasözü Anlamı Anam babam kesem, elimi soksam yesem Atasözü Anlamı Anan güzel idi, hani yeri; baban zengin idi, hani evi Atasözü Anlamı Ananın (anasının) çıktıgı dala kızı salıncak kurar Atasözü Anlamı Ananın (annenin) bahtı kızına Atasözü Anlamı Ananın bastığı yavru incinmez (ölmez) Atasözü Anlamı Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al Atasözü Anlamı Anlatışa göre verirler fetvayı Atasözü Anlamı Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az Atasözü Anlamı Ar dünyası değil kar dünyası Atasözü Anlamı Ar yılı değil, kâr yılı Atasözü Anlamı Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur Atasözü Anlamı Araba ile tavşan avlanmaz Atasözü Anlamı Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeride oradan geçer Atasözü Anlamı Arap eli öpmek, dudak karartmaz Atasözü Anlamı Arayan belasınıda, devasınıda bulur Atasözü Anlamı Arayan bulur, inleyen ölür Atasözü Anlamı Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz Atasözü Anlamı Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar Atasözü Anlamı Arı bal alacak çiçeği bilir Atasözü Anlamı Arı bal yapacak çiçeği bilir Atasözü Anlamı Arı, bey olan kovana üşer (üşüşür) Atasözü Anlamı Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Atasözü Anlamı Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir Atasözü Anlamı Arı, kızdıranı sokar Atasözü Anlamı Arı satmış namusu tellala vermiş Atasözü Anlamı Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever Atasözü Anlamı Arife tarif gerekmez Atasözü Anlamı Arığa (göle) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar Atasözü Anlamı Arık arınır, ad arınmaz Atasözü Anlamı Arık ata kuyruğu (da) yüktür Atasözü Anlamı Arık etten yağlı tirit olmaz Atasözü Anlamı Arık öküze bıçak çalınmaz Atasözü Anlamı Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir Atasözü Anlamı Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim Atasözü Anlamı Arkalı it kurdu boğar Atasözü Anlamı Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle Atasözü Anlamı Armudu say ye, elmayı soy ye Atasözü Anlamı Armudun önü, kirazın sonu Atasözü Anlamı Armut dalının dibine düşer Atasözü Anlamı Armut piş, ağzıma düş Atasözü Anlamı Armutun (armudun) iyisini ayılar yer Atasözü Anlamı Arpa eken buğday biçmez Atasözü Anlamı Arpa eken darı biçmez Atasözü Anlamı Arpa ekip buğday bekleme Atasözü Anlamı Arpa samanıyla, kömür dumanıyla Atasözü Anlamı Arpa unundan kadayıf olmaz Atasözü Anlamı Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez Atasözü Anlamı Arpacıya borç eden ahırını tez satar Atasözü Anlamı Arşın malı kantar ile satılmaz Atasözü Anlamı Arsız neden arlanır, çul giyer de salınır Atasözü Anlamı Arsızın yüzüne tükürmüşler, "yağmur yağıyor" demiş Atasözü Anlamı Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) Atasözü Anlamı Aş kaşık ile, iş keşik ile Atasözü Anlamı Aş sabahın iş sabahın Atasözü Anlamı Aş taşınca kepçeye paha olmaz Atasözü Anlamı Aş tuz ile tuz oran ile Atasözü Anlamı Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık Atasözü Anlamı Aşağıdan çıkarsa kışa, yukarıdan çıkarsa boşa Atasözü Anlamı Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur Atasözü Anlamı Aşığa Bağdat sorulmaz (ırak, uzak değildir) Atasözü Anlamı Aşığın gözü kördür Atasözü Anlamı Aşık daima bey oturmaz Atasözü Anlamı Aşık kalemi kör, dört yanını duvar sanır Atasözü Anlamı Asil azmaz, bal kokmaz Atasözü Anlamı Asil azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır Atasözü Anlamı Asil ile taş taşı soysuz ile yeme aşı Atasözü Anlamı Asılmış adamın evinde ipten söz edilmez Atasözü Anlamı Aşını, eşini, işini bil Atasözü Anlamı Aşk ağlatır, dert söyletir Atasözü Anlamı Aşk olmayınca meşk olmaz Atasözü Anlamı Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir Atasözü Anlamı Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Atasözü Anlamı Aslan postunda gönül dostunda Atasözü Anlamı Aslan yatağından, şahan oturağından belli olur Atasözü Anlamı Aslan yattığı yerden belli olur Atasözü Anlamı Aslandan korkulur bağlı bile olsa Atasözü Anlamı Aslı neyse nesli odur Atasözü Anlamı Aslına çekmeyen haramzadedir Atasözü Anlamı Aslında olan tırnağına getirir Atasözü Anlamı Aslını inkar eden (saklayan) haramzadedir (kafirdir) Atasözü Anlamı Aslını inkar edenin nesli gevşek olur Atasözü Anlamı Astar bol olmayınca yüze gelmez Atasözü Anlamı Aşure yemeye giden kaşığını taşır Atasözü Anlamı At adımına göre değil, adamına göre yürür Atasözü Anlamı At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin Atasözü Anlamı At arıklıkla, yiğit gariplikle Atasözü Anlamı At at oluncaya kadar sahibi mat olur Atasözü Anlamı At, avrat ömrü uzatır Atasözü Anlamı At, avrat, silah ödünç verilmez Atasözü Anlamı At beslenirken, kız istenirken Atasözü Anlamı At binenin (iş bilenin), kılıç kuşananın Atasözü Anlamı At binicisini tanır (bilir) Atasözü Anlamı At bir dizginde, öküz bir çizide belli olur Atasözü Anlamı At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur, at bulunmaz Atasözü Anlamı At görmediysen, bokundan da mı atlamadın?! Atasözü Anlamı At ile avrat yiğidin ikbalindendir Atasözü Anlamı At karnından, yiğit burnundan bellidir Atasözü Anlamı At olacak tay yürüyüşünden belli olur Atasözü Anlamı At ölür, itlere bayram olur Atasözü Anlamı At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır Atasözü Anlamı At sahibine (binicisine) göre kişner Atasözü Anlamı At ver hasım ol, kız ver hısım ol Atasözü Anlamı At yedi günde, it yediği günde unutur Atasözü Anlamı At yiğidin yoldaşıdır Atasözü Anlamı Ata arpa, yiğide pilav Atasözü Anlamı Ata binen nalını, mıhını arar Atasözü Anlamı Ata binmek bir ayıp, (attan) inmek iki ayıp (bin ayıp) Atasözü Anlamı Ata da soy gerek, ite de Atasözü Anlamı Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli Atasözü Anlamı Ata dostu oğula mirastır Atasözü Anlamı Ata eğer gerek, eğere er gerek Atasözü Anlamı Ata et, ite ot verilmez Atasözü Anlamı Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek Atasözü Anlamı Ata sözü tutmayan, uluya kalır Atasözü Anlamı Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atasözü Anlamı Atanın sanatı oğula mirastır Atasözü Anlamı Atasını tanımayan Allah'ını tanımaz Atasözü Anlamı Ateş demekle ağız yanmaz Atasözü Anlamı Ateş düştüğü yeri yakar Atasözü Anlamı Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Atasözü Anlamı Ateşe vursan duman vermez Atasözü Anlamı Ateşle barut bir yerde durmaz Atasözü Anlamı Atı alan Üsküdar'ı geçti Atasözü Anlamı Atı atasıyla, katırı anasıyla Atasözü Anlamı Atılan ok geri dönmez Atasözü Anlamı Atım tepmez, itim kapmaz deme Atasözü Anlamı Atımın anlı sakar, lakabını ele takar Atasözü Anlamı Atın bahtsızı arabaya düşer Atasözü Anlamı Atın iyisi arkadan gelmez Atasözü Anlamı Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler Atasözü Anlamı Atın ölümü arpadan olsun Atasözü Anlamı Atın tepmezi, itin kapmazı olmaz Atasözü Anlamı Atın ürkeği, yiğidin korkağı Atasözü Anlamı Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı Atasözü Anlamı Atın yüğrükse bin de kaç Atasözü Anlamı Atına bakan ardına bakmaz Atasözü Anlamı Atla avrat yiğidin bahtına Atasözü Anlamı Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atasözü Anlamı Atlar tepişir olan eşeklere olur Atasözü Anlamı Atlar tepişirken arada eşekler ezilir Atasözü Anlamı Atlasa kıl yapışmaz Atasözü Anlamı Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış Atasözü Anlamı Atlıya saat olmaz Atasözü Anlamı Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem Atasözü Anlamı Atmaya niyeti olmayan Kürt, taşın büyüğüne sarılır Atasözü Anlamı Atta, avratta uğur vardır Atasözü Anlamı Atta karın, yiğitte burun Atasözü Anlamı Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür Atasözü Anlamı Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek Atasözü Anlamı Attan indi eşeğe bindi Atasözü Anlamı Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez Atasözü Anlamı Av avlayanın, kemer bağlayanın Atasözü Anlamı Av köpeği avdan kalmaz Atasözü Anlamı Av vuranın değil, alanın Atasözü Anlamı Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz Atasözü Anlamı Ava giden avlanır Atasözü Anlamı Avcı nanca al bilse; ayı onca yol bilir Atasözü Anlamı Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir Atasözü Anlamı Avradı er zapt etmez, ar zapt eder Atasözü Anlamı Avradı eri saklar, peyniri deri Atasözü Anlamı Avradın (karının) dolaşığı, akşamdan - sabaha - kor bulaşığı Atasözü Anlamı Avrat malı, kapı mandalı (tokmağı) Atasözü Anlamı Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar (yakar) Atasözü Anlamı Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür Atasözü Anlamı Ay buluttan çıksın da gör, ayva tüyünü atsın da gör Atasözü Anlamı Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur Atasözü Anlamı Ay ışığında ceviz silkilmez Atasözü Anlamı Ay var yılı besler, yıl var ayı besler Atasözü Anlamı Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz Atasözü Anlamı Ayağı yürüten baştır Atasözü Anlamı Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz Atasözü Anlamı Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin Atasözü Anlamı Ayağını yorganına göre uzat Atasözü Anlamı Ayaklar ıslanmadan balık tutulmaz Atasözü Anlamı Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne Atasözü Anlamı Ayı çocuklarını büyütmüş, duru su içmeye vakti olmamış Atasözü Anlamı Ayı görmeden bayram etme Atasözü Anlamı Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar Atasözü Anlamı Ayı yavrusunu severken öldürürmüş Atasözü Anlamı Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır Atasözü Anlamı Ayinesi iştir kişinin Atasözü Anlamı Ayıpsız yar (dost) arayan, yarsız (dostsuz) kalır Atasözü Anlamı Ayırıcı gelmiş, seçici gelmiş. Orta yere sıçıcı gelmiş Atasözü Anlamı Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış Atasözü Anlamı Ayrandan aşağı katık olmaz Atasözü Anlamı Ayranım (yoğurdum) ekşidir diyen olmaz Atasözü Anlamı Ayvaz kasap hepsi bir hesap Atasözü Anlamı Ayyar tilki art ayağında tutulur Atasözü Anlamı Az ateş çok odun yakar Atasözü Anlamı Az el aş kotarır, çok el iş kotarır Atasözü Anlamı Az kaz, uz kaz, boyunca kaz Atasözü Anlamı Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır Atasözü Anlamı Az menfaat çok zarara mal olur Atasözü Anlamı Az olsun, öz (uz) olsun Atasözü Anlamı Az sabırda, çok keramet vardır Atasözü Anlamı Az söyle, çok dinle Atasözü Anlamı Az tamah çok ziyan getirir Atasözü Anlamı Az veren candan, çok veren maldan Atasözü Anlamı Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa Atasözü Anlamı Az yetmez, çok artmaz (artmazsa yetmez, yetmezse artmaz) Atasözü Anlamı Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur Atasözü Anlamı Aza demişler: "-Nereye?" "-Çoğun yanına!" demiş ("-Azca nereye?" "-Çokçanın yanına!") Atasözü Anlamı Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Atasözü Anlamı Azan kurda kızan köpek Atasözü Anlamı Azan Mevlasınıda bulur, belasını da Atasözü Anlamı Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez Atasözü Anlamı Azı karar çoğu zarar Atasözü Anlamı Azıcık aşım, kaygısız (ağrısız) başım Atasözü Anlamı Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur Atasözü Anlamı Azmin elinden bir şey kurtulmaz (ne kurtulur?) Atasözü Anlamı Azrail gelince oğul, uşak sormaz Atasözü Anlamı Balık ''Çok konuşurum ama ağzım su dolu.''demiş Atasözü Anlamı