D Harfi İçeren Toplam 176 Kategori Başlığı Var

Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir Atasözü Anlamı Dağ adamı, hasta eder sağ adamı Atasözü Anlamı Dağ ardında olsun da yer altında olmasın Atasözü Anlamı Dağ başı dumansız olmaz Atasözü Anlamı Dağ başına harman yapma, savurursun yel için; önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için Atasözü Anlamı Dağ başına kış gelir, insan başına iş gelir Atasözü Anlamı Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz Atasözü Anlamı Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur Atasözü Anlamı Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış Atasözü Anlamı Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Atasözü Anlamı Dağ yürümezse derviş yürür Atasözü Anlamı Dağda bağın var, yüreğinde dağın var Atasözü Anlamı Dağda gez, bağda gez; insafı elden bırakma Atasözü Anlamı Dağdaki kekliğin bini bir paraya Atasözü Anlamı Dağları ıssız sanma, körleri gözsüz sanma Atasözü Anlamı Damdan düşen, damdan düşenin halini anlar Atasözü Anlamı Damlaya damlaya göl olur Atasözü Anlamı Dan din desen oynar Atasözü Anlamı Danışan dağı aşmış, danışmayan (-ın) yolu şaşmış Atasözü Anlamı Danışan (zengin) dağlar aşar, danışmayan (olmayan) yolda şaşar Atasözü Anlamı Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz Atasözü Anlamı Davacın kadı olursa yardımcın Allah olur Atasözü Anlamı Davetsiz gelen (giden) döşeksiz oturur Atasözü Anlamı Davul (bile) dengi dengine çalar Atasözü Anlamı Davulun sesi uzaktan hoş gelir Atasözü Anlamı Dayak cennetten çıkmıştır Atasözü Anlamı Dayak isteyen keçi çobanın değneğine vurur Atasözü Anlamı Dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer Atasözü Anlamı Değirmek iki taştan, muhabbet iki baştan Atasözü Anlamı Değirmenden gelenden poğaça umarlar Atasözü Anlamı Değirmene gelen nöbet bekler Atasözü Anlamı Değme bana, değmeyim sana Atasözü Anlamı Değme (dokunma) sarhoşa, yıkılana kadar gitsin Atasözü Anlamı Deli arlanmaz soyu arlanır Atasözü Anlamı Deli deli akanı, bura bura tıkarlar Atasözü Anlamı Deli deliden hoşlanır, iman ölüden Atasözü Anlamı Deli deliyi görünce değneğini saklar Atasözü Anlamı Deli ile çıkma yola, başına getirir (gelir türlü) bela Atasözü Anlamı Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş Atasözü Anlamı Deli kıza cilve yap demişler, oda gitmiş osurmuş Atasözü Anlamı Deliden al uslu haberi Atasözü Anlamı Delikli taş (boncuk) yerde kalmaz Atasözü Anlamı Delilsiz cennete bile girilmez Atasözü Anlamı Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış Atasözü Anlamı Deliye hergün bayram Atasözü Anlamı Deliye taş atma, başını yarar Atasözü Anlamı Demir nemden, insan gamdan çürür (duvarı nem, insanı gam yıkar) Atasözü Anlamı Demir tavında dövülür Atasözü Anlamı Demir yumuşamaz, deli uslanmaz Atasözü Anlamı Demircinin canı demirden berk gerek Atasözü Anlamı Denenmişi denemek ahmaklıktır Atasözü Anlamı Deniz bal olmuş, fukara kaşık bulamamış Atasözü Anlamı Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz Atasözü Anlamı Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız Atasözü Anlamı Deniz kenarında dalga eksik olmaz Atasözü Anlamı Denizdeki balığın pazarlığı olmaz Atasözü Anlamı Denize düşen yılana sarılır Atasözü Anlamı Densiz, deveye binmiş de ''Ben Allah'ı gördüm.'' demiş Atasözü Anlamı Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen Atasözü Anlamı Derdini söylemeyen derman bulamaz Atasözü Anlamı Derede tarla sel için, tepede harman yel için Atasözü Anlamı Dereyi görmeden paçayı sıvama Atasözü Anlamı Derin su yavaş akar Atasözü Anlamı Dert ağlatır, aşk söyletir Atasözü Anlamı Dert çekene göredir Atasözü Anlamı Dert gezmiş, derman beraber gezmiş Atasözü Anlamı Dert gider ama yeri boş kalmaz Atasözü Anlamı Dertsiz baş (kul) olmaz Atasözü Anlamı Dertsiz baş mezara taş Atasözü Anlamı Dertsiz baş terkide gerek Atasözü Anlamı Dervişin fikri neyse, zikride o olur Atasözü Anlamı Deryanın suyu, hanımın huyu Atasözü Anlamı Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar) Atasözü Anlamı Deve bir akçeye, deve bin akçeye Atasözü Anlamı Deve boynuz ararken kulaktan olmuş Atasözü Anlamı Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder Atasözü Anlamı Deve, deve yerine çöker Atasözü Anlamı Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz Atasözü Anlamı Deve kırk yılda intikam almış; ''Amma da çabuk oldu,'' demiş Atasözü Anlamı Deve taze yaprak yemek isterse boynunu uzatır Atasözü Anlamı Deveci ile dostluk eden kapısını büyük açmalıdır Atasözü Anlamı Deveden büyük fil var Atasözü Anlamı Devenin derisi eşeğe yük olur Atasözü Anlamı Deveye bindikten sonra çalı arkasına gizlenilmez Atasözü Anlamı Deveye ''Boynun neden eğri?'' diye sormuşlar; ''Nerem doğru ki!'' demiş Atasözü Anlamı Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır Atasözü Anlamı Deveye cilve yap demişler, götüyle dağları devirmiş (yedi çadır devirmiş) Atasözü Anlamı Deveye ''İnişi mi seversin, yokuşu mu?'' demişler, ''Düz yere mi (Düze kıran mı) girdi?'' demiş Atasözü Anlamı Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Atasözü Anlamı Devlet adama ayağıyla gelmez Atasözü Anlamı Devlet malı balık kılçığıdır, yutulmaz Atasözü Anlamı Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen Atasözü Anlamı Devletin (devlet) malı deniz, yemeyen domuz (keriz) Atasözü Anlamı Devletli, gözü perdeli olur Atasözü Anlamı Devletli ile deli bildiğini işler Atasözü Anlamı Devletli (zengin) yanını kaşısa, yoksul para verecek sanır Atasözü Anlamı Devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç Atasözü Anlamı Dibi görünmeyen suya girme Atasözü Anlamı Diken battığı yerden çıkar Atasözü Anlamı Dikensiz gül olmaz Atasözü Anlamı Dil dile değmeden dil öğrenilmez Atasözü Anlamı Dil epsem (olsa); baş esen (olur) Atasözü Anlamı Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur Atasözü Anlamı Dile gelen ele gelir Atasözü Anlamı Dilenci bir olsa şekerle beslenir Atasözü Anlamı Dilencinin torbası dolmaz Atasözü Anlamı Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda Atasözü Anlamı Dilenciye hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş Atasözü Anlamı Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim Atasözü Anlamı Dilin cismi küçük, cürümü büyük Atasözü Anlamı Dilin kemiği yok Atasözü Anlamı Dilsizin dilinden anası anlar Atasözü Anlamı Dinime küfreden bari Müslüman olsa Atasözü Anlamı Dinsizin hakkından imansız gelir Atasözü Anlamı Dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez Atasözü Anlamı Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Atasözü Anlamı Doğru söyleyeni (konuşanı) dokuz köyden kovarlar Atasözü Anlamı Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek Atasözü Anlamı Doğru söyleyenin tepesi delik olur Atasözü Anlamı Doğru söz (ağıdan) acıdır Atasözü Anlamı Doğru söz yemin istemez Atasözü Anlamı Doğru söze ne denir! Atasözü Anlamı Doğruluk dost (hak) kapısı Atasözü Anlamı Doğruluk minarede kalmış, onun da içi eğri Atasözü Anlamı Doğrunun yardımcısı Allah'tır Atasözü Anlamı Doğuran avrat Azrail'i yenmiş Atasözü Anlamı Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Atasözü Anlamı Dolu küpün sesi çıkmaz Atasözü Anlamı Domuz derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz Atasözü Anlamı Domuzdan toklu olmaz Atasözü Anlamı Domuzun kuyruğunu kes yine domuz Atasözü Anlamı Donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer Atasözü Anlamı Dört atanın dördü de hak Atasözü Anlamı Dost acı söyler Atasözü Anlamı Dost ağlatır, düşman güldürür Atasözü Anlamı Dost başa bakar, düşman ayağa Atasözü Anlamı Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur Atasözü Anlamı Dost dostun ayıbını yüzüne söyler Atasözü Anlamı Dost dostun eğerlenmiş atıdır Atasözü Anlamı Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli Atasözü Anlamı Dost ile ye, iç; alışveriş etme Atasözü Anlamı Dost kara günde belli olur Atasözü Anlamı Dostluk başka, alışveriş başka Atasözü Anlamı Dostluk kantarla, hesap alışverişle Atasözü Anlamı Dostun attığı taş baş yarmaz Atasözü Anlamı Düğün aşıyla dost ağırlanmaz Atasözü Anlamı Düğün el ile, harman yel ile (olur) Atasözü Anlamı Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya Atasözü Anlamı Düğünde Fatmacığı kim bilir (Fatmacığın adı mı okunur)? Atasözü Anlamı Düğünü okuyucu boklar Atasözü Anlamı Dumansız baca, kahırsız koca olmaz Atasözü Anlamı Dün öleni dün gömerler Atasözü Anlamı Dünya bir, işin bin Atasözü Anlamı Dünya büyük olsa da (aslında) dardır Atasözü Anlamı Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan Atasözü Anlamı Dünya iki kapılı handır Atasözü Anlamı Dünya malı dünyada kalır Atasözü Anlamı Dünya ölümlü, gün akşamlı Atasözü Anlamı Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış Atasözü Anlamı Dünya tükenir, yalan tükenmez Atasözü Anlamı Dünyada tasasız baş bostan korkuluğuna benzer Atasözü Anlamı Dünyanın ucu uzundur Atasözü Anlamı Dünyayı su bassa ördeğe vız gelir Atasözü Anlamı Dünyayı umutla yemişler Atasözü Anlamı Düş uykudan sonra gelir Atasözü Anlamı Düşenin dostu olmaz, hele bir yol düşte gör Atasözü Anlamı Düşman düşmana rahmet (gazel, yasin) okumaz Atasözü Anlamı Düşmanın karınca ise de hor bakma Atasözü Anlamı Düşmanına gücenip dostuna darılma (kızma) Atasözü Anlamı Düşmez, kalkmaz bir Allah Atasözü Anlamı Düştünse toprağa sarıl Atasözü Anlamı Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi Atasözü Anlamı Düt demeye dudak gerek Atasözü Anlamı Dut kurusu ile yâr sevilmez Atasözü Anlamı Dut yaprağı döktü, soyun; döktü giyin Atasözü Anlamı Duvarın kulağı var gözünü de unutma Atasözü Anlamı