H Harfi İçeren Toplam 121 Kategori Başlığı Var

Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke'ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye Atasözü Anlamı Hacı hacıyı Mekke'de, derviş dervişi tekkede bulur Atasözü Anlamı Haddini bilmeyene bildirirler Atasözü Anlamı Haddini bilmeyene haddini bildirmek, yetime don göynek giydirmek gibidir Atasözü Anlamı Hak deyince akan sular durur Atasözü Anlamı Hak doğrunun yardımcısıdır Atasözü Anlamı Hak gelince, batıl gider Atasözü Anlamı Hak yerde kalmaz Atasözü Anlamı Hak yerini bulur Atasözü Anlamı Haklı söz, haksızı Bağdat'tan çevirir Atasözü Anlamı Hal halin yoldaşıdır Atasözü Anlamı Hamala semeri yük değildir (olmaz) Atasözü Anlamı Hamama giren terler Atasözü Anlamı Hangi gün vardır akşam olmadık Atasözü Anlamı Hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza Atasözü Anlamı Harama el uzatılmaz Atasözü Anlamı Harama uçkur çözülmez Atasözü Anlamı Haramın temeli olmaz (haramdan şifa olmaz) Atasözü Anlamı Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz Atasözü Anlamı Harman dövmek keçinin işi değil Atasözü Anlamı Harman sonu dervişlerindir Atasözü Anlamı Harman yakarım diyen, orağa yetişmemiş Atasözü Anlamı Harman yel ile, düğün el ile olur Atasözü Anlamı Harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz Atasözü Anlamı Hasta ol benim için, öleyim senin için Atasözü Anlamı Hasta olmayan, sağlığın kadrini (değerini) bilmez Atasözü Anlamı Hasta sağ kalırsa hekime karşı gelir Atasözü Anlamı Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür Atasözü Anlamı Hastalık kantarla girer, miskalle çıkar Atasözü Anlamı Hastalık, sağlık bizim için Atasözü Anlamı Hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir Atasözü Anlamı Hastaya döşek (yatak) sorulmaz Atasözü Anlamı Hatasız kul olmaz Atasözü Anlamı Hatır için çiğ tavuk (bile olsa) yenir Atasözü Anlamı Hatırda kalmaz, satırda kalır Atasözü Anlamı Haydan gelen Huya gider Atasözü Anlamı Hayır dile komşuna, hayır gele başına Atasözü Anlamı Hayvan yularından, insan sözünden (ikrarından) tutulur Atasözü Anlamı Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar anlaşa anlaşa Atasözü Anlamı Hazıra dağ (-lar) dayanmaz Atasözü Anlamı Hekim kim, başına gelen Atasözü Anlamı Hekimden sorma, çekenden sor Atasözü Anlamı Hekimsiz, hakimsiz yerde oturma Atasözü Anlamı Helal kazanç ile yağlı pilav yenmez Atasözü Anlamı Helale cömertlik olmaz Atasözü Anlamı Hem kız, hem baldırı düz, hemde ucuz olur mu? Atasözü Anlamı Her ağaç kökünden kurur (çürür) Atasözü Anlamı Her ağacın meyvesi olmaz Atasözü Anlamı Her ağaçtan kaşık olmaz Atasözü Anlamı Her akla geleni işleme her ağacı taşlama Atasözü Anlamı Her arı bal yapmaz Atasözü Anlamı Her başın bir derdi var, değirmencininki su Atasözü Anlamı Her çiçek koklanmaz Atasözü Anlamı Her çok azdan olur Atasözü Anlamı Her damardan kan alınmaz Atasözü Anlamı Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Atasözü Anlamı Her düşüş bir öğreniş Atasözü Anlamı Her Firavun'un bir Musa'sı olur Atasözü Anlamı Her gönülde bir aslan yatar Atasözü Anlamı Her gün baklava börek yense bıkılır Atasözü Anlamı Her gün bir olmaz Atasözü Anlamı Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda Atasözü Anlamı Her güzelin bir kusuru vardır Atasözü Anlamı Her horoz kendi çöplüğünde öter Atasözü Anlamı Her inişin bir yokuşu vardır Atasözü Anlamı Her işin başı sağlık Atasözü Anlamı Her işte bir hayır vardır Atasözü Anlamı Her kapının bir anahtarı vardır Atasözü Anlamı Her kaşığın kısmeti bir olmaz Atasözü Anlamı Her koyun kendi bacağından asılır Atasözü Anlamı Her kuşun eti yenmez Atasözü Anlamı Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur Atasözü Anlamı Her sakallıyı baban mı sanırsın? Atasözü Anlamı Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır Atasözü Anlamı Her şeye (köfteye) maydanoz olma Atasözü Anlamı Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Atasözü Anlamı Her şeyin yokluğu yokluktur Atasözü Anlamı Her taş baş yarmaz Atasözü Anlamı Her yerde okka dört yüz dirhem Atasözü Anlamı Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Atasözü Anlamı Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Atasözü Anlamı Her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz Atasözü Anlamı Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez Atasözü Anlamı Her ziyan bir öğüttür Atasözü Anlamı Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz Atasözü Anlamı Herkes ektiğini biçer Atasözü Anlamı Herkes evinde ağadır Atasözü Anlamı Herkes (insan) bildiğini okur Atasözü Anlamı Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Atasözü Anlamı Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz Atasözü Anlamı Herkes kendi ayıbını bilmez Atasözü Anlamı Herkes kendi ölüsü için ağlar Atasözü Anlamı Herkes ne ederse kendine eder Atasözü Anlamı Herkes sakız çiğner ama çingene kızı tadını çıkarır Atasözü Anlamı Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz Atasözü Anlamı Herkesin arşına göre bez vermezler (verilmez) Atasözü Anlamı Herkesin delisi evinde, derdi karnında Atasözü Anlamı Herkesin ettiği yoluna gelir Atasözü Anlamı Herkesin geçtiği köprüden sen de geç Atasözü Anlamı Herkesin hamuru ekmeğine göredir Atasözü Anlamı Herkesin tenceresi kapalı kaynar Atasözü Anlamı Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Atasözü Anlamı Her şey olacağına varır Atasözü Anlamı Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür) Atasözü Anlamı Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masa (hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne masat) Atasözü Anlamı Hile ile iş gören mihnet ile can verir Atasözü Anlamı Hırsız evden olursa kapı kilit istemez Atasözü Anlamı Hırsıza beyler de borçlu Atasözü Anlamı Hırsıza kilit olmaz Atasözü Anlamı Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Atasözü Anlamı Hıyar akçesi ile alınan eşeğin ölümü sudan ucuz olur Atasözü Anlamı Hızlı koşan çabuk yorulur Atasözü Anlamı Hızlı koşan (giden) atın boku seyrek düşer (olur) Atasözü Anlamı Hoca okurken yanılır Atasözü Anlamı Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını yapma) Atasözü Anlamı Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Atasözü Anlamı Horoz ne kadar öterse ötsün, civciv tavuğun dıkdıkına bakar Atasözü Anlamı Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Atasözü Anlamı Horozu çok olan köyde sabah geç olur Atasözü Anlamı Huy canın altındadır Atasözü Anlamı Huylu huyundan vazgeçmez Atasözü Anlamı