M Harfi İçeren Toplam 65 Kategori Başlığı Var

Mahkeme kadıya mülk değil Atasözü Anlamı Mal adama hem dost, hem düşmandır Atasözü Anlamı Mal bulunur, can bulunmaz Atasözü Anlamı Mal canı kazanmaz, can malı kazanır Atasözü Anlamı Mal canın yongasıdır Atasözü Anlamı Mal kusurları (melameti) örter Atasözü Anlamı Malı ongun olanın adı angın olur Atasözü Anlamı Malım seni vereyimde mi kötü olayım, vermeyeyimde mi kötü olayım? Atasözü Anlamı Malın iyisi boğazdan geçer Atasözü Anlamı Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın Atasözü Anlamı Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür Atasözü Anlamı Marifet iltifata tabiidir Atasözü Anlamı Mart ayı, dert ayı Atasözü Anlamı Mart, ayların çingenesidir Atasözü Anlamı Mart çıkmadıkça dert çıkmaz Atasözü Anlamı Mart dokuzunda çıra yak, bağ buda Atasözü Anlamı Mart içeri pire dışarı Atasözü Anlamı Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır Atasözü Anlamı Mart kuruluk, nisan yağmurluk Atasözü Anlamı Mart martladı, tavuk yumurtladı Atasözü Anlamı Mart yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övünür Atasözü Anlamı Martta sürmez, eylülde ekmezsen sabanı bırak Atasözü Anlamı Martta tezek kuruya, nisanda seller yürüye Atasözü Anlamı Martta yağmasın, nisanda dinmesin Atasözü Anlamı Martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur Atasözü Anlamı Maşa varken elini ateşe sokma (el ateşe sokulmaz) Atasözü Anlamı Mayasız yoğurt çalınmaz (tutumaz) Atasözü Anlamı Maymun yoğurdu yemiş, artığını ayının yüzüne sürmüş Atasözü Anlamı Mazlumun ahı, indirir şahı (yerde kalmaz) Atasözü Anlamı Meramın elinden bir şey kurtulmaz Atasözü Anlamı Merdiven basamak basamak çıkılır Atasözü Anlamı Merhametten (iyilikten) maraz doğar Atasözü Anlamı Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan Atasözü Anlamı Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Atasözü Anlamı Meyhaneciden şahit istemişler bozacıyı göstermiş Atasözü Anlamı Meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürür Atasözü Anlamı Meyveli (mevye veren) ağaç taşlanır Atasözü Anlamı Mezar taşı ile övünülmez Atasözü Anlamı Minare de doğru, ama içi eğri Atasözü Anlamı Minareyi çalan kılını hazırlar (kılıfına uydurur) Atasözü Anlamı Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır Atasözü Anlamı Minnetle gül koklama, dikeni sancar seni Atasözü Anlamı Miras helal, hele al demişler Atasözü Anlamı Mirasa "nereye gidiyorsun?" demişler "esip yağmaya, sürüp savurmaya" demiş Atasözü Anlamı Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz Atasözü Anlamı Misafir ev sahibinin bağlı kuzusudur Atasözü Anlamı Misafir kısmetiyle gelir Atasözü Anlamı Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de Atasözü Anlamı Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır Atasözü Anlamı Misafir üç gün misafirdir Atasözü Anlamı Misafir umduğunu değil bulduğunu yer Atasözü Anlamı Misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün olur Atasözü Anlamı Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar Atasözü Anlamı Misafirlik üç gündür Atasözü Anlamı Mısıra ''Yağmur geliyor.'' demişler, ''Çapan birlik mi?'' demiş Atasözü Anlamı Misk yerini belli eder Atasözü Anlamı Miskçiyle konuş, miskine bulaş; pisçiyle konuş, pisine bulaş Atasözü Anlamı Mızrak çuvala sığmaz (girmez) Atasözü Anlamı Müflis tüccar eski defterlerini karıştırır Atasözü Anlamı Muhabbet iki baştan Atasözü Anlamı Mühür kimde ise Süleyman odur Atasözü Anlamı Mum dibine ışık vermez Atasözü Anlamı Mum dibine karanlık Atasözü Anlamı Mum yanmayınca pervane dönmez Atasözü Anlamı Mürüvvete endaze olmaz Atasözü Anlamı