O Harfi İçeren Toplam 44 Kategori Başlığı Var

O hacı, bu hacı, kim olacak boyacı? Atasözü Anlamı Ocağın yakışığı odun; evin yakışığı kadın Atasözü Anlamı Ocak içinden tutuşur Atasözü Anlamı Oduncunun gözü onçada, dilencinin gözü çömçede Atasözü Anlamı Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası Atasözü Anlamı Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi Atasözü Anlamı Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı Atasözü Anlamı Oğlan dayıya, kız halaya çeker Atasözü Anlamı Oğlan doğur, kız doğur; hamurunu sen yoğur Atasözü Anlamı Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün Atasözü Anlamı Oğlan doğurdum, oydu beni; kız doğurdum, soydu beni Atasözü Anlamı Oğlan getir, kız getir; yine odun yükünü sen götür Atasözü Anlamı Oğlan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun Atasözü Anlamı Oğlan yemiş oyuna, çoban yemiş koyuna gitmiş Atasözü Anlamı Oğlanın şaşkını, babasının zenginliğini metheder Atasözü Anlamı Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü Atasözü Anlamı Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin Atasözü Anlamı Olacak oğlan gelişinden belli olur Atasözü Anlamı Olacakla öleceğe çare bulunmaz Atasözü Anlamı Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar Atasözü Anlamı Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz tenkit edin, basit bir insanı dost edinmek isterseniz, methedin Atasözü Anlamı Olmayacak duaya amin denilmez Atasözü Anlamı Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz Atasözü Anlamı Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş Atasözü Anlamı Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş Atasözü Anlamı On beşindeki kız, ya erde gerek ya yerde Atasözü Anlamı On ceviz alsan ikisi çürük çıkar Atasözü Anlamı On para on aslanın ağzında Atasözü Anlamı Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar Atasözü Anlamı Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar Atasözü Anlamı Orman olur da domuz olmaz mı? Atasözü Anlamı Ortak atın beli sakat olur Atasözü Anlamı Ortaklık öküzden, başka buzağı yeğdir Atasözü Anlamı Osmanlı'nın ayağı üzengide gerek Atasözü Anlamı Osmanlı'nın ekmeği dizindedir Atasözü Anlamı Osmanlı tavşanı arabayla avlar Atasözü Anlamı Osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane Atasözü Anlamı Ot kökü üstünde biter Atasözü Anlamı Otu çek, köküne bak Atasözü Anlamı Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır Atasözü Anlamı Oynamasını bilmeyen gelin (kız) "yerim dar" demiş; yerini genişletmişler (bollaştırmışlar); "yerim dar" demiş Atasözü Anlamı Oynaşına inanan avrat, ersiz kalır Atasözü Anlamı Oynayacak adam, kağnı gıcırtısında da oynar Atasözü Anlamı Oynayamayan gelin; "Yerim dar." der Atasözü Anlamı