S Harfi İçeren Toplam 139 Kategori Başlığı Var

Sabah ola, hayır ola (gele) Atasözü Anlamı Sabah sürçen, geceye dek sürçer Atasözü Anlamı Sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder Atasözü Anlamı Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış Atasözü Anlamı Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz Atasözü Anlamı Sabır acıdır, (acı ise de) meyvesi tatlıdır Atasözü Anlamı Sabırla koruk helva, dut yağrağı atlas olur Atasözü Anlamı Sabreden derviş, muradına ermiş Atasözü Anlamı Sabreyle işine hayır gelsin başına Atasözü Anlamı Sabrın sonu selamettir Atasözü Anlamı Saç kıvamını bulur hamur tükenir, yaş kıvamını bulur ömür tükenir Atasözü Anlamı Saç sefadan, tırnak cefadan uzar Atasözü Anlamı Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün Atasözü Anlamı Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Atasözü Anlamı Sadık dost akrabadan yeğdir Atasözü Anlamı Sağ baş yastık istemez Atasözü Anlamı Sağ elin verdiğini sol elin görmesin Atasözü Anlamı Sağ olsun da dağ ardında bulunsun Atasözü Anlamı Sağılır ineğin buzağısı kesilmez Atasözü Anlamı Sağır bir kocayla, kör bir kadın mutlu bir çifttir Atasözü Anlamı Sağır için iki kere kamet olmaz Atasözü Anlamı Sağır işitmez (duymaz), uydurur (yakıştırır) Atasözü Anlamı Sağlık, varlıktan yeğdir Atasözü Anlamı Sahipsiz eve it buyruk Atasözü Anlamı Sahipsiz kapı anahtarsız açılır Atasözü Anlamı Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın? Atasözü Anlamı Sakınılan göze çöp batar Atasözü Anlamı Sakla beni varken, bulunayım sana yokken Atasözü Anlamı Sakla samanı, gelir zamanı Atasözü Anlamı Saksağan danayı, babası hayrına bitlemez Atasözü Anlamı Samur kürkde olsa kabahatli kimse üzerine almaz Atasözü Anlamı Sana taşla vurana, sen aşla vur (dokun) Atasözü Anlamı Sana vereyim bir öğüt: Kendi ununu elinle öğüt (benden sana bir öğüt: ununu elinle öğüt) Atasözü Anlamı Sanat (meslek) altın bileziktir Atasözü Anlamı Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenemez Atasözü Anlamı Sanatına güvenenin para ayağına gelir Atasözü Anlamı Sarhoşa dokunma kendi yıkılsın Atasözü Anlamı Sarhoşlar ve çocuklar doğruları söylerler Atasözü Anlamı Sarhoştan deli bile korkar Atasözü Anlamı Sarı altının olacağına sarı samanın olsun Atasözü Anlamı Sarı öküzün yanında duran; ya huyundan ya tüyünden kapar Atasözü Anlamı Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış Atasözü Anlamı Sarımsak da acı amma evde lazım bir dişi Atasözü Anlamı Sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı Atasözü Anlamı Sarışının adı var; esmerin tadı var Atasözü Anlamı Satılık ziftin olsun, Selanik'ten kel gelir Atasözü Anlamı Say beni, sayayım seni (Sev beni, seveyim seni) Atasözü Anlamı Sayılı günler (gün) tez (çabuk) geçer Atasözü Anlamı Sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez) Atasözü Anlamı Sebepsiz kuş bile uçmaz Atasözü Anlamı Sebepsiz ölüm olmaz Atasözü Anlamı Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Atasözü Anlamı Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur) Atasözü Anlamı Sel ile gelen yel ile gider Atasözü Anlamı Selam kelamdan öncedir (önce gelir) Atasözü Anlamı Selam para, kelam para Atasözü Anlamı Selden gelen suya gider Atasözü Anlamı Sen ağa ben ağa, bu ineği (öküzü) kim sağa (sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede) Atasözü Anlamı Sen bilirsin deyince (deyirmende) kavga olmaz Atasözü Anlamı Sen garip bir çingenesin, telli zurna nene gerek Atasözü Anlamı Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler Atasözü Anlamı Sen işten korkma, iş senden korksun Atasözü Anlamı Sen kazan da düşmana kalsın Atasözü Anlamı Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz Atasözü Anlamı Sen pazarda hiç adam ağzı görmedin mi? Atasözü Anlamı Sen sen, ben ben Atasözü Anlamı Senden çıkmış bir kaza, kime gidersin imdada Atasözü Anlamı Senden zengin ile ortak olma Atasözü Anlamı Seraskere dana güttüren dünya Atasözü Anlamı Serçe ile konuşanın sesi semadan gelir Atasözü Anlamı Serçeden (kuştan) korkan darı ekmez Atasözü Anlamı Serçeye çubuk beredir Atasözü Anlamı Serkeş öküz soluğu kasap dükkanında alır Atasözü Anlamı Sermayen bir yumurta ise taşa çal Atasözü Anlamı Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise Atasözü Anlamı Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur Atasözü Anlamı Sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı Atasözü Anlamı Sevilmedik ot, insanın başucunda biter Atasözü Anlamı Seyrek giden doğan, sık giden soğan Atasözü Anlamı Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne Atasözü Anlamı Seyrek gitsen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne Atasözü Anlamı Sıcağa kar mı dayanır? Atasözü Anlamı Sıçan (fare) çıktığı deliği bilir Atasözü Anlamı Sıçan geçer yol olur Atasözü Anlamı Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne Atasözü Anlamı Sınanmışı sınamak ahmaklıktır Atasözü Anlamı Sinek küçüktür ama mide bulandırır Atasözü Anlamı Sinek pekmezciyi tanır Atasözü Anlamı Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalıdır Atasözü Anlamı Sirkeyi, sarımsağı düşünen (hesaplayan) paçayı yiyemez Atasözü Anlamı Sitte-i Sevir, her saati bir devir Atasözü Anlamı Sitte-i Sevir, kapıyı çevirir Atasözü Anlamı Siyah inekten beyaz süt sağılır Atasözü Anlamı Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz Atasözü Anlamı Soğanı (soğanın acısını) yiyen bilmez, doğrayan bilir Atasözü Anlamı Soğuk, ''kırk kat keçe, ben ondan geçe; bir kat deri, ben ondan geri'' demiş Atasözü Anlamı Sokma akıl, sekiz adım gider Atasözü Anlamı Son gülen iyi güler Atasözü Anlamı Son pişmanlık fayda vermez (etmez) Atasözü Anlamı Sona kalan dona kalır Atasözü Anlamı Sonradan gelen devlet, devlet değildir Atasözü Anlamı Sonradan görme kuldan, buluttan çıkma günden korkulur Atasözü Anlamı Sora sora Bağdat (Kabe) bulunur Atasözü Anlamı Soran yanılmamış (yorulmamış) Atasözü Anlamı Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir Atasözü Anlamı Sormak ayıp değil, sormamak (bilmemek) ayıp Atasözü Anlamı Soy asma, soyuna çeker Atasözü Anlamı Soydur çeker Atasözü Anlamı Söyleyenden dinleyen arif gerek Atasözü Anlamı Söyleyene bakma, söyletene bak Atasözü Anlamı Söz ağızdan çıkar Atasözü Anlamı Söz biliyorsan söyle, inansınlar; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar Atasözü Anlamı Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider Atasözü Anlamı Söz gümüşse, sükut altındır Atasözü Anlamı Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir Atasözü Anlamı Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir Atasözü Anlamı Söz verme, verdinse dönme Atasözü Anlamı Sözü söyle alana, kulağında kalana Atasözü Anlamı Sözünü bil, pişir; ağzında der, devşir Atasözü Anlamı Su akarken testiyi doldurmalı (doldur) Atasözü Anlamı Su aktığı yere yine akar Atasözü Anlamı Su başından kesilir Atasözü Anlamı Su bulanmayınca durulmaz Atasözü Anlamı Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Atasözü Anlamı Su içene yılan bile dokunmaz Atasözü Anlamı Su (sus) küçüğün, söz (sofra) büyüğün Atasözü Anlamı Su testisi su yolunda kırılır Atasözü Anlamı Su uyur, düşman uyumaz Atasözü Anlamı Su yatağını bulur Atasözü Anlamı Suçu gelin etmişler, kimse güvey olmamış (girmemiş) Atasözü Anlamı Süküt ikrardan gelir (sayılır) Atasözü Anlamı Sür git dememişler, gör geç demişler Atasözü Anlamı Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu, koyunu) kurt kapar Atasözü Anlamı Süt taşınca kepçeye baha olmaz Atasözü Anlamı Sütle giren huy, canla çıkar Atasözü Anlamı Sütlüyü sürüden çıkarmazlar Atasözü Anlamı Sütsüz koyun meleğen olur Atasözü Anlamı Sütten ağzı yanan, ayranı üfleyerek içer (yoğurdu üfleyerek yer) Atasözü Anlamı Suyu havana koy, döv döv yine su Atasözü Anlamı