Her gün “Yâ Bâsıt” zikri ile rızkını artır

20 sn okuma süres

Guzel Dua

Yâ Bâsıt; Dilediğine rızkı açan ve genişleten Allahü Teladır.

Her gün yada her namazdan sonra “72 kere Yâ Bâsıt Allâmü’l-guyûp celle celalühü” zikrine devam edenin rızkı artar ve unutkanlığı gider.

Her gün 1 bardaksuya 72 defa “Yâ Bâsıt celle celalühü” okuyup içenin kalbinde hikmet pırıltıları kaynamağa başlar.