Esma-ül Hüsna bilgi-oku.net

El-Fettâh(Celle Celâlühü)

El-Fettâh

(Celle Celâlühü)

Hayır kapılarını açan, hüküm veren

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (herşeyi hakkıyla) bilendir." (Sebe, 26)

Taraflar arasında hüküm veren; birine yardım edip zafere ulaştıran; hayır ve rahmet kapılarını açan O'dur.


Silah gücü, kelime cambazlığı ve basit mantıkoyunlarıyla hakkı batıla karıştırıp, içine zehir,dışına şeker konmuş öldürücü imansızlıktuzaklarına yakalananlar gerçeğianlayamadan giderlerse, ahirette hak ile batılınarasını 'el-Fettâh' olan Rabbimiz açacak veherkes gerçeği görecek, ama iş işten geçmişolacak.

Çocuk ana rahminde iken çocuğa rızık kapısını açan, çocuk dünyaya gelince bir kapıyı kapayıncaannenin göğüslerinden iki kapıyı açan. Göğüslerdeki iki kapı kapanınca acı-tatlı, yaş-kuru yiyeceklerden dört kapıyı açan O'dur.

Her müslüman, Allah'tan başka Hâkim olmadığına inanmalı ve O'nunhükmünden başka hüküm kabul etmemelidir.

Müslüman, kapalı olan her şeyi ancak Allah'ın açabileceğini bilmelidir. Kullarına rızık ve merhamet kapılarını açan, zor ve kitlenen işleri çözüp açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açan, sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerini açıp ferahlık veren, anlaşılmayan kapalı her sorunu kolaylıkla açan O'dur.

Ey Allah'ın kalp kilitlerini açtığı ve kendi katından üzerine nurlar yağdırdığı kişi! Allah'ın kapılarını sana açtığı gibi sen de, ilim anahtarlarıyla cahil ve bilgisiz kimselerinkapalı kapılarını aç ve onların gönüllerini fethet.

Havas ve Esrarı
  • El Fetttahism-i şerifi, hayır ve nimet kapılarının açılması için, "Ya Fettah Celle celalühü" diyerek 489 kere okunur.
  • Sabah namazından sonra elini göüsünün üzerine koyarakEl Fetttahism-i şerifini, 71 kere okursa, Allahü Teala hazretleri kalbini temizler ve nurlandırır.
  • El Fetttahism-i şerifiniokumaya devam eden kişi inşallah rızkını kolay kazanır.

....