L Harfi İçeren Toplam 15 Kategori Başlığı Var

LAFIZ LÂHİK LAHN (KUR'AN OKURKEN YAPILAN HATA) LÂKAB(İSİM TAKMA) LAKÎT(ATILMIŞ VEYA KAYBOLMUŞ ÇOCUĞUN BULUNMASI) LAKÎT'IN İSLÂM HUKUKUNDA KENDİNE ÖZGÜ ÖZEL DURUMLARI VARDIR: LÂNET-LANET ETMEK LEBEN-İ FAHL(SÜT BABA) LEVH-İ MAHFUZ LİÂN(ZİNA SEBEBİYLE EVLİLİĞİ SONA ERDİRME) LİVÂTA LİVÂÜ'L-HAMD LOHUSALIK (NİFAS) LUKATA(BULUNAN MAL) LUKATANIN KISIMLARI