Agency Status:

Ready Work

Price:

$720/Month

Schedules

$450/Meeting

SEO & Digital Marketing Agency

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif

Fasıl: CİDAL VE MİRA BÖLÜMÜ
Konu: Cidal Ve Mira
Kaynak Tirmizi, Kader 1, (2134); İbnu Mace, Mukaddime 10, (85)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Biz kader hususunda münakaşa ederken Resulullah (sav) çıkageldi. Öylesine kızdı ki, öfkenin hasıl ettiği kızıllıktan, yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı: "Bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim. Bilin ki, sizden öncekileri, dini meselelerdeki mündkaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir." Bir rivayette şu ziyade mevcuttur: "Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim."
Kayıt No. 1160